U skladu Pravilnikom o jednostavnoj nabavi Doma za starije osobe Oklaj upućujemo Vam Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave robe – Prehrambeni proizvodi – osnovne potrepštine.
Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br. 120/16) navedeni Zakon ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, pa se stoga u postupcima jednostavne nabave ne primjenjuje

Predmet nabave je „Prehrambeni proizvodi – osnovne potrepštine“, sukladno Troškovniku iz Priloga II. ovog Poziva:

Poziv za dostavu ponude – prehrambeni proizvodi – osnovne potrepstine 2023 (pdf)

I Ponudbeni list – Prehrambeni proizvodi – osnovne potrepstine 2023 (pdf)

II Troskovnik – osnovne potrepstine jednostavna za ponuditelje 2023 (pdf)

III Izjava Ponuditelja – Prehrambeni proizvodi – osnovne potrepstine 2023 (pdf)

Nastavno na upit jednog ponuditelja, obavještavamo vas da se u troškovniku za predmet nabave “Prehrambeni proizvodi – osnovne potrepštine” stavka pod r.b. 94. mijenja i glasi:
“94. Margarin stolni, najmanje 70% masnoće, pakiranje: 500g”.

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave PREHRAMBENIH PROIZVODA – OSNOVNIH POTREPŠTINA za Dom za starije osobe Oklaj:

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude prehrambeni proizvodi osnovne potrepstine 2023 (pdf)