U skladu Pravilnikom o jednostavnoj nabavi Doma za starije osobe Oklaj upućujemo Vam Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave robe – Svježe mlijeko i mliječni proizvodi.
Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br. 120/16) navedeni Zakon ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, pa se stoga u postupcima jednostavne nabave ne primjenjuje ni postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Predmet nabave je „Svježe mlijeko i mliječni proizvodi“, sukladno Troškovniku iz Priloga II. ovog Poziva:

Poziv za dostavu ponude – svjeze mlijeko i mlijecni proizvodi 2023 (pdf)

I Ponudbeni list – svjeze mlijeko i mlijecni proizvodi 2023 (pdf)

II Troskovnik za mlijeko i mlijecne proizvode za 2023 godinu (pdf)

III Izjava Ponuditelja Svjeze mlijeko i mlijecni proizvodi 2023 (pdf)

Obavijest o odabiru najpovoljnie ponude u postupku jednostavne nabave SVJEŽEG MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA za potrebe Doma za starije osobe Oklaj:

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude svjeze mlijeko i mlijecni proizvodi za 2023 (pdf)