U skladu Pravilnikom o jednostavnoj nabavi Doma za starije osobe Oklaj upućujemo Vam Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave robe – Svježe voće i povrće.
Sukladno članku 15. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi („NN“ br. 120/16) navedeni Zakon ne primjenjuje se za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti (bez PDV-a) do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kuna, pa se stoga u postupcima jednostavne nabave ne primjenjuje ni postupak pravne zaštite pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Predmet nabave je „Svježe voće i povrće“, sukladno Troškovniku iz Priloga II. ovog Poziva:

Poziv za dostavu ponude – Svjeze voce i povrce 2023 (pdf)

I Ponudbeni list – Svjeze voce i povrce 2023 (pdf)

II Troskovnik – Svjeze voce i povrce 2023 (pdf)

III Izjava Ponuditelja -Svjeze voce i povrce 2023 (pdf)

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude u postupku jednostavne nabave SVJEŽEG VOĆA I POVRĆA za potrebe Doma za starije osobe Oklaj:

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude svjeze voce i povrce za 2023 (pdf)