Na temelju članka 32 Statuta Doma za starije osobe Oklaj, u vezi mjera za poticanje zapošljavanja javnim radom “Radom za zajednicu i sebe”, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Dom za starije osobe Oklaj objavljuje

POZIV

za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima u Domu za tarije osobe Oklaj, u 2016. godini.

Poziv za javne radove (pdf)