Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Domu za starije osobe Oklaj – na poslovima diplomiranog ekonomista/magistra ekonomije.

Poziv za osposobljavanje (pdf)