Na temelju članka 32. Statuta Doma za starije osobe Oklaj, u vezi s člankom215. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj157/2013 i 152/2014)i člankom 2.Pravilnika o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi („Narodne novine“, broj 66/2015) ravnateljica Domaobjavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

u Domu za starije osobe Oklaj

U cilju korištenja paketa mjera za poticanje zapošljavanja – „Rad i staž i prijevoz“ – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (u nastavku: HZZ) Dom za starije osobe Oklaj iskazuje interes i potrebu za prijemom 1(jednog/ne)  polaznika/ca na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa na poslovima socijalnog radnika.

Poziv za stručno osposobljavanje (pdf)