Obrazlozenje Prijedloga financijskog plana za 2024 - 2026 godinu

Obrazloženje – Prijedlog financijskog plana Doma za starije osobe Oklaj za 2024. – 2026. godinu