Prilog 3, Izjava Ponuditelja o prihvaćanju svih uvjeta iz Poziva