Prilog-3-Izjava-Ponuditelja-o-prihvacanju-uvjeta-i-jamstvu