Prilog-III-Izjava-Ponuditelja-o-prihvacanju-uvjeta-i-jamstvu-1