Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije osobe Oklaj, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13., 85/15.). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu: Dom za starije osobe Oklaj, Put kroz Oklaj 87/1 22300 Oklaj
  • putem telefaksa br.: 022/881 170
  • donijeti osobno u pisarnicu Doma, radnim danom od 8,00 do 14,00 sati ili
  • putem elektroničke pošte: racunovodstvo.dsnoklaj@gmail.com

Dom ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u “Narodnim novinama” broj 12/14. i 15/14.

Službenik za informiranje: Mario Škarica

Preuzmite dokumente:

ZAHTJEV-ZA-PRISTUP-INFORMACIJAMA (pdf)

ZAHTJEV-ZA-PRISTUP-INFORMACIJAMA (doc)

Zahtjev_za_ponovnu_uporabu_informacija (pdf)

Obrazac3_Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1 (doc)

 

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu (16.1.2024. g.)

Godisnje_izvjesce_2023 (pdf)

Godisnje_izvjesce_2023 (csv)

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu (30.1.2023. g.)

Godisnje_izvjesce 2022 (pdf)

Godisnje_izvjesce 2022 (csv)

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu (10.1.2022. g.)

Godisnje_izvjesce 2021 (pdf)

Godisnje_izvjesce 2021 (csv)

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu (25.1.2021. g.)

Godisnje_izvjesce_2020 (pdf)

Godisnje_izvjesce_2020 (csv)

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu (30.1.2020. g.)

Godisnje izvjesce 2019 (pdf)

Godisnje izvjesce 2019 (csv)

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu (30.1.2019. g.)

Godisnje_izvjesce_2018 (pdf)

Godisnje_izvjesce_2018 (csv)

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu (31.1.2018. g.)

Godisnje_izvjesce_2017 (pdf)

Godisnje_izvjesce_2017 (csv)