Godisnje_izvjesce_2023

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu