Rješenjem Trgovačkog suda u Zadru Stalna služba u Šibeniku, od 31. ožujka 2015. upisana je promjena naziva, sjedišta, djelatnosti unutar predmeta poslovanja, promjena zastupnika ustanove i odredbi Statuta Doma.

Novi podatci:

Naziv ustanove: Dom za starije osobe Oklaj

Sjedište: Put kroz Oklaj 87/1, 22 303 Oklaj

Osoba ovlaštena za zastupanje: Senka Knežević dipl. iur., ravnateljica