Zakoni i propisi

 • Zakon o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130,17)
 • Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN br. 40/14, 66/15)
 • Pravilnik o vođenju evidencije i dokumentacije pružatelja socijalnih usluga te načinu i rokovima za dostavu izvješća (NN br. 47/02, 57/11, 33/12, 157/13, 100/15)
 • Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN br. 143/14)
 • Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija („Narodne novine“, broj 85/12 i 129/13)
 • Pravilnik o sadržaju i obliku iskaznice stručnih radnika u ustanovi socijalne skrbi i drugoj pravnoj osobi koja pruža socijalne usluge (NN br. 66/15)
 • Pravilnik o razini, odgovarajućem zvanju, uvjetima i načinu napredovanja stručnih radnika u djelatnosti socijalne skrbi (NN br. 66/15)
 • Pravilnik o pripravničkom stažu i polaganju stručnog ispita u djelatnosti socijalne skrbi (NN br. 66/15)
 • Pravilnik o kućnom radu
 • Plan evakuacije i spašavanja
 • Pravilnik o jednostavnoj nabavi
 • Pravilnik o postupanju s imovinom
 • Pravilnik o nacinu rada i postupanja po prituzbama u sustavu socijalne skrbi (pdf)
 • drugi propisi

Poveznica na središnji državni ured za razvoj digitalnog društva:
Središnji katalog službenih dokumenata RH