31.12.2017. g.

Na temelju članka 28. stavka 2, 4 i 5. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), Dom za starije osobe Oklaj vodi i objavljuje:

Registar ugovora o jednostavnoj nabavi 2017 (pdf)