INFORMACIJE O SMJEŠTAJU U DOM

Za prijavu za smještaj u Dom potrebno je pribaviti i priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. preslika osobne iskaznice (obostrana)
 2. preslika rodnog lista
 3. preslike iskaznica obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja
 4. posljednji odrezak mirovine/potvrda HZMO/ potvrda banke o visini mirovine isplaćene u mjesecu prije podnošenja zahtjeva (original)
 5. potvrda liječnika obiteljske medicine o zdravstvenom stanju korisnika (na obrascu Doma, original)
 6. medicinska dokumentacija korisnika (otpusna pisma iz bolnice, povijest bolesti, specijalistički nalazi i sl.) osobito koja je izdana u posljednjih 12 mjeseci (preslike)
 7. nalaz psihijatra (ne stariji od 3 mj.)
 8. rješenje o skrbništvu (za osobu pod skrbništvom)
 9. ugovor o doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju (ako ga je korisnik sklopio)
 10. bjanko zadužnica na iznos do 50.000,00 kn, potpisana od strane obveznika plaćanja i solemnizirana od strane javnog bilježnika (original) (predaje se prilikom sklapanja ugovora o smještaju)
 11. suglasnost korisnika i obveznika plaćanja za obradu osobnih podataka (obrasci, original)

Napomena:
Nakon predaje zahtjeva s prilozima korisnik odnosno obveznik plaćanja dužni su socijalnu radnicu Doma obavijestiti o svakoj promjeni činjenica u njima navedenih koje su od značaja za ostvarivanje smještaja u domu, a osobito o promjenama vezanim uz psihofizičko stanje korisnika.

 

Dokumenti za preuzimanje u doc ili pdf obliku:

Obrazac 1 Zahtjev za prijam u dom (docx)

Obrazac 2 Potvrda lijecnika obiteljske medicine (docx)

Izjava-o-suglasnosti-za-obradu-podataka-kandidat (docx)

Izjava-o-suglasnosti-za-obradu-podataka-obveznik-placanja (docx)

Pravilnik o prijemu i otpustu korisnika (pdf)

 

Zahtjev se podnosi putem pošte, na adresu: Dom za starije osobe Oklaj, Put kroz Oklaj 87/1 22303 Oklaj ili osobno na protokol Doma (ured administrativnog referenta).

O smještaju kandidata koji su podnijeli potpunu dokumentaciju odlučuje Komisija za prijem i otpust korisnika.

Za dodatne informacije obratiti se na tel. 022/881-163 (centrala) ili na e-mail adresu: dsnoklaj@gmail.com

 

Cijene smještaja

Ovisno o psihofizičkom stanju korisnika i potrebnom stupnju usluge, cijene smještaja su sljedeće:

 • za funkcionalno neovisne osobe – prvi stupanj usluge – 2.800,00 kn/mj – 371,62 €/mj
 • za djelomično ovisne osobe – drugi stupanj usluge – 3.200,00 kn/mj – 424,71 €/mj
 • za funkcionalno ovisne i dementne osobe – treći i četvrti stupanj usluge – 3.500,00 – 464,53 €/mj kn/mj
 • dodatak za dijabetičnu prehranu – 7 kn/d – 0,93 €/d

Fiksni tečaj konverzije 7,53450