Izjava o suglasnosti za obradu podataka obveznik plaćanja

Izjava o suglasnosti za obradu podataka obveznik plaćanja Dom Oklaj