Izjava o suglasnosti za obradu podataka kandidat

Izjava o suglasnosti za obradu podataka kandidat Dom Oklaj