U Domu su ustrojene dvije ustrojstvene jedinice- odjela:

  1. Odjel stručnih poslova
  2. Ustrojbena jedinica prehrane i pomoćno – tehničkih poslova

Računovodstveni i  administrativni poslovi obavljaju se pod neposrednim rukovođenjem ravnatelja.